Klamparegatan 3-17 och Rangströmsliden 1-7

Med start den 7 januari kommer vi att målningsrenovera slussarna som går mellan trapphus och källargångar. Vi kommer även att måla golvluckor som finns i vissa trapphus.

Flera slussar kommer att målas samtidigt vilket gör att vi inte kan säga exakt när slussarna i just ditt trapphus målas.

Arbetet utförs av Göranssons Måleri och beräknas vara klart runt siste januari.