För att förbättra säkerheten i området kommer lås på samtliga utvändiga skalskyddsdörrar att bytas. Medlemmar och hyresgäster har erhållit information om detta.

De utvändiga skalskyddsdörrarna är försedda med beröringsfria läsare för taggar. Boende, hyresgäster och entreprenörer kommer inte att erhålla nycklar till lås på utvändiga skalskyddsdörrar.

Taggar är enkla att spärra när de förlorats. Föreningen ersätter förlorade taggar med nya. Det är av största vikt att medlemmar och hyresgäster anmäler förlorade taggar till föreningen.