Boka gästlägenhet

Villkor och upplysningar
För att få boka föreningens gästlägenheter krävs att man är medlem i Brf Masthugget. Medlem är man när man helt eller delvis äger en bostadsrätt i föreningen.

Förvaltningen kommer vid varje bokning att kontrollera att man är medlem, i det fall man inte är det kommer bokningen makuleras.

Det är endast tillåtet att ha en (1) aktuell bokning i taget då lägenheterna är mycket uthyrda.

Gästlägenheten kan hyras minst 1 natt och högst 6 nätter i följd.

Gästlägenheter disponeras från kl. 14.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen.

För föreningens gästlägenheter gäller att man själv städar och ser till att allt är i ordning.

Nyckeltagg hämtas och förhyrning betalas alltid av medlemmen, ej hyresgästen. Tagg återlämnas under förvaltningens öppettider då deposition återbetalas till medlemmen.

För akuta fel eller brister efter kontorstid kontaktas alltid SOS Alarm på tel. 031-703 14 70.

Observera att en depositionsavgift på 1000 kr tillkommer på alla bokningar. Betalas i samband med att hyran betalas på förvaltningskontoret.