Göranssons Måleri ser över alla ekpartier utanför våra entréer och åtgärdar där man ser att det behövs. Stark lukt kan förekomma, under en dag, och det kan uppfattas som obehagligt men det är inte skadligt för hälsan.