Brf Masthuggets Kulturförening

Brf Masthuggets Kulturförening är en fristående förening som arrangerar kulturella och gemensamhetsskapande aktiviteter för boende i området. I am text block.

Följande personer har varit aktiva i Kulturföreningen under året:

Dan Ottermalm (ordförande), Solveig Lillenes (sekreterare), Ann-Marie Rutgersson (kassör), Karen Andersson, Ingvar Andersson, Eva Nygren, Sten Zackrisson och Marie-Louise Strindberg.

.

Kulturföreningens arrangemang våren 2020

19 februari 2020

En vision om Göteborg. Det grävs det byggs det renoveras, snart sagt över allt i vår stad. Hur kommer Göteborg att vara om så där 20 år?

Stadsarkitekt Björn Siesjö, berättar om visionen för Göteborg och om det som pågår, med betoning på det som sker i och runt Masthugget.

19 mars 2020

En katt bland hermelinerna, ett musikaliskt Karl Gerhard – collage, av Göteborgsaktörernas studio, Manus och regi: Gunilla Gårdfeldt

21 april 2020

Kören Pica Pica dom sjunger rock, pop och visor. De har en Solkonsert på 45 min som de kommer att framföra.

Café i Lilla salen i Masthuggets hus

Café i Lilla salen i Masthuggets Hus kommer under våren vara följande dagar mellan kl. 11 och 13. 13 jan. 3 feb. 2 mars, 6 april och 4 maj.