Styrelsen har hållit ett konstituerande möte. Boris Pejic valdes av föreningsstämman till ordförande under 1 år. Styrelsen har valt Thomas Ahlstrand till vice ordförande, Bimbi Widerberg till andra vice ordförande, Lars-Olof Eckerström till sekreterare och Carina Johnson till vice sekreterare.