Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anges att föreningar ska undvika genomförande av fysiska möten. Detta gäller även möten som hålls utomhus.

Beslut har därför tagits om att ställa samtliga boendemöten under våren.