Den 14 april startade Platzer renoveringen av trappan på Masthuggsterrassen som leder ner till Masthuggstorget. Det betyder att den kommer att stängas av för gångtrafik och enligt nu gällande plan beräknas trappan åter öppna 24 juni.

Under renoveringstiden kommer gående att hänvisas till vägen som leder förbi Sankt Johanneskyrkan och vidare passage via Masthuggsterrassen 14 till 4.

Hissen bredvid trappan kommer att vara i gång under hela renoveringen.