Som tidigare informerats arbetar föreningen med att byta ut ställverk. Enligt tidigare information sa vi även att omkopplingen, som berör boende och hyresgäster, skulle ske i maj. Detta har blivit försenat. Ställverksombyggnaden är klar sedan en tid och vi har väntat på tillstånd att få utföra överkopplingen.

Nu är tillståndet klart och överkopplingen kommer ske enligt följande:

Masthuggsliden 8–16                                                     1 juli

Masthuggsliden 18–22                                                   1 juli

Fyrmästaregången 12–20, Masthuggsliden 5                2 juli

Fastighetscentral i garage                                              3 juli

Rangströmsliden 1–7, Masthuggsliden 4–6                   4 juli

Enligt nu gällande plan kommer byggnaderna på ovanstående adresser att under ovan angiven dag, från 09:00 till senast 17:00, att bli utan el då omkopplingarna görs. Observera att elen kan komma och gå vid flertalet tillfällen under dagen.

Fastighetselen kommer också att beröras under dessa dagar vilket betyder att bl.a. ventilation, hissar låssystem mm kommer bli strömlöst.

Vi kommer tillse att hissarna blir kontrollerade och avstängda samt att dörrar kan passeras under el-avstängningen.

Det som berörs 3 juli är garage P3 och P4 med infart från Klamparegatan samt garage P6 och P7 med infart från Kjellmansgatan och Fjällgatan. Garagen kan användas under hela avbrottet med den märkbara skillnaden att det stundtals kan vara mörkare i garagen.

Boende och hyresgäster på Klamparegatan 3-9, 11-17 kommer inte att beröras. De här byggnaderna kommer kopplas över vid senare tillfälle.