Hyran för garageplatser höjs från och med den 1 januari 2020 med 50 kronor per månad. Nätade garageplatser med högre säkerhetsnivå höjs med ytterligare 50 kronor per månad. Samtliga garagehyresgäster har erhållit information om höjning.