Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans garage på våning P10 U1, P9 U1 samt del av P6 U1.

Det kommer att medföra begränsad framkomlighet.

Vi är tacksamma om man tänker på att köra försiktigt där arbetet utförs.