Styrelsen har tagit beslut om att nyttjandet av bastu, motionsrum och aktivitetsrum under 2021 endast kan ske genom bokning. Bokningarna begränsas till en lägenhet per pass.

  • Bastun är bokningsbar samtliga dagar mellan kl. 10.00-22.00. Varje pass uppgår till 1,5 timma. Bastun har 56 bokningsbara pass per vecka.
  • Motionsrummet är bokningsbart samtliga dagar mellan kl. 09.00-22.00. Varje pass uppgår till 1 timma. Motionsrummet har 91 bokningsbara pass per vecka.
  • Aktivitetsrummet är bokningsbart samtliga dagar mellan kl. 08.00-20.00. Varje pass uppgår till 1 timma. Aktivitetsrummet har 84 bokningsbara pass per vecka.

För bastun och motionsrummet kan man endast ha en aktiv bokning. För aktivitetsrummet är det nu möjligt att ha två aktiva bokningar. Detta möjliggör bokning av dubbelpass på 2 timmar.

Många boende uppskattar det nuvarande bokningssystemet och har uttryckt önskemål om att behålla det även efter pandemin. Detta gäller särskilt bastun och motionsrummet. Denna fråga kommer att diskuteras i styrelsen under hösten.

Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 har ändrats. Gemensamhetslokaler, festlokaler och andra lokaler för privata sammankomster får nu användas med maximalt 50 deltagare. Med start den 1 september hyrs lilla och stora salen i Masthuggets hus ut enligt den nya begränsningsregeln. Vid förhyrning måste intyg lämnas om att maxantalet enligt förordningen inte kommer att överstigas. Salarna kommer inte att hyras ut samtidigt.