Samtliga gårdsombud kommer att erhålla en inbjudan till gårdsombudsmöte den 18 oktober. Mötet hålls i stora salen i Masthuggets hus.