Frågor & svar

– Dörrbladet skall ha samma utseende som resterande i trapphuset.
– Brevinkastet skall sitta på motsvarande ställe.

Ja, det får man. Anmälan krävs, kontakta förvaltningen för instruktioner.

Vid renovering av badrum står föreningen för byte av golvbrunn. Bilning, montering samt gjutning görs av föreningens hantverkare. Räkna med 14 dagars framförhållning.

Vid eventuell flytt av golvbrunn krävs att ansökan görs till föreningen. Räkna med 3 veckors handläggningstid efter inlämnad ansökan.

Nej, bostadsrättstillägget är tecknat gemensamt i föreningen och behöver ej tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare.

Vid en akut situation med risk för vattenskada skall du omgående felanmäla till Brf Masthugget under kontorstid och till Cubsec övrig tid.

I varje lägenhet finns en lokal ventilationsanläggning för frånluft. Denna får inte förändras eller modifieras. Det är endast tillåtet att montera kolfilterfläkt.  Medlem ansvarar för skötsel och underhåll av fläkten så att den fungerar enligt gällande ventilationskrav (OVK).

Alla lägenheter har inte egna ballofixer, avstängingskranar. Föreningen står för montering av ballofixer i de fall det inte finns. Föreningens hantverkare monterar.

Upptäcker du ohyra i lägenheten (t ex silverfisk) ring till Anticimex på tel. 0752-45 10 00 och uppge Brf Masthuggets försäkringsbolag Moderna Försäkringar.

Är du mäklare och vill beställa en mäklarbild skickar du en e-post till info@adm.brfmasthugget.se. Du måste bifoga ett påskrivet försäljningsuppdrag för att vi ska kunna skicka en mäklarbild.

Är du medlem och vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret skickar du en e-post med dina personuppgifter och vilket lägenhetsnummer du har i föreningen och det skickar du till info@adm.brfmasthugget.se. Eller så ringer du till Förvaltningskontoret p åtel. 031 – 85 03 00

Ja, det kan du. Ställ dig i kö via hemsidan under rubriken ”För dig med bil/Anmälan kölista” Du blir kontaktad när vi har en plats ledig. Din ansökan är aktiv i 6 månader. Har du inte hört något från oss inom 6 månader och vill behålla din plats i kön kontakta oss i annat fall förlorar du din plats i kön.

Uppsägningen måste ske skriftligen och enklast är att fylla i formuläret på hemsidan, klicka HÄR. Uppsägningstiden är 3 månader.

Du kan göra en felanmälan via hemsidan på Felanmälan. Ringa vår telefonsvarare på 031-850310 tala in felanmälan. Under ordinarie arbetstid kontakta driftsansvarige Tommy Karlsson på tel. 031-85 03 11. Vid akuta fel efter kontorstid ringa SOS Alarm på telefon 031-7031470.

Under våren 2020 kommer vi att förnya föreningens energideklarationer. Inventering och dokumentering av vårt fastighetsbestånd tar ganska lång tid.

Under vår och höst dyker det upp en del frågor till förvaltningskontoret kring uppvärmningen av lägenheterna och att det ibland upplevs att det är för låg temperatur inomhus, även att element/radiatorer skulle vara ur funktion. Anledningarna till detta kan vara många men kan allt som oftast förklaras av att vi under vår och höst har större temperaturskillnader utomhus mellan dag och natt, detta samtidigt som värmesystemet i byggnaden tar tid för att värma upp sig – detta brukar benämnas som värmesystemets tröghet. I alla våra byggnader arbetar vi, så långt det är tekniskt genomförbart, att optimera och justera värmesystemen så att lägenheterna håller en så jämn temperatur som möjligt. Måltemperaturen som styrelsen beslutat om är 22°C.

Givetvis är det ändå fullt naturligt att vi upplever olika när det gäller vad som är för varmt respektive för kallt hemma – till dig som upplever obehag finns det dock några enkla åtgärder du själv kan genomföra för att försöka förbättra värmekomforten i lägenheten.

 

  • För att undvika kallras ska möbler inte placeras för nära elementen/radiatorerna. Detta hindrar luftcirkulationen och är särskilt viktigt där elementen/radiatorerna är placerade under fönster. Även tjocka gardiner kan hindra luftcirkulationen.
  • Tillse att element/radiatorer är fria från damm och smuts. Rengör vid behov även mellan flänsarna, tex. med hjälp av dammsugare och mjuk borste där det annars kan vara svårt att komma åt.
  • Om du har fönsterbrädor ovanför elementen/radiatorerna så tillse att det finns en luftspalt alternativt lufthål mellan vägg och fönsterbräda så att luften kan cirkulera fritt. Även stora föremål så som växter och liknande kan försämra luftcirkulationen.
  • Rengör ventilationsdonen i lägenheten med jämna mellanrum. Damm och smuts kan hindra luftflödet genom dessa. Observera att du inte får ändra donens inställningar genom att skruva på eller avlägsna don/ventiler!
  • Se över att dörrar och fönster sluter tätt när du stänger dem – ibland kan tätningslisterna vara gamla och torrspruckna och behöver därför bytas. Justering av karmarna kan ibland också vara behövligt om fönstret tex. är trögt att öppna eller stänga.

 

Om du upplever att elementen/radiatorerna ibland är varmare upptill men kallare nedtill – bra! Då fungerar dem precis som de skall då detta tyder på en effektiv värmeavgivning!