Frågor & svar

– Dörrbladet skall ha samma utseende som resterande i trapphuset.
– Brevinkastet skall sitta på motsvarande ställe.

Ja, det får man. Anmälan krävs, kontakta förvaltningen för instruktioner.

Vid renovering av badrum står föreningen för byte av golvbrunn. Bilning, montering samt gjutning görs av föreningens hantverkare. Räkna med 14 dagars framförhållning.

Vid eventuell flytt av golvbrunn krävs att ansökan görs till föreningen. Räkna med 3 veckors handläggningstid efter inlämnad ansökan.

Nej, bostadsrättstillägget är tecknat gemensamt i föreningen och behöver ej tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare.

Vid en akut situation med risk för vattenskada skall du omgående felanmäla till Brf Masthugget under kontorstid och till Cubsec övrig tid.

I varje lägenhet finns en lokal ventilationsanläggning för frånluft. Denna får inte förändras eller modifieras. Det är endast tillåtet att montera kolfilterfläkt.  Medlem ansvarar för skötsel och underhåll av fläkten så att den fungerar enligt gällande ventilationskrav (OVK).

Alla lägenheter har inte egna ballofixer, avstängingskranar. Föreningen står för montering av ballofixer i de fall det inte finns. Föreningens hantverkare monterar.

Upptäcker du ohyra i lägenheten (t ex silverfisk) ring till Anticimex på tel. 0752-45 10 00 och uppge Brf Masthuggets försäkringsbolag Moderna Försäkringar.

Är du mäklare och vill beställa en mäklarbild skickar du en e-post till info@adm.brfmasthugget.se. Du måste bifoga ett påskrivet försäljningsuppdrag för att vi ska kunna skicka en mäklarbild.

Är du medlem och vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret skickar du en e-post med dina personuppgifter och vilket lägenhetsnummer du har i föreningen och det skickar du till info@adm.brfmasthugget.se. Eller så ringer du till Förvaltningskontoret p åtel. 031 – 85 03 00

Ja, det kan du. Ställ dig i kö via hemsidan under rubriken ”För dig med bil/Anmälan kölista” Du blir kontaktad när vi har en plats ledig. Din ansökan är aktiv i 6 månader. Har du inte hört något från oss inom 6 månader och vill behålla din plats i kön kontakta oss i annat fall förlorar du din plats i kön.

Uppsägningen måste ske skriftligen och enklast är att fylla i formuläret på hemsidan, klicka HÄR. Uppsägningstiden är 3 månader.

Du kan göra en felanmälan via hemsidan på Felanmälan. Ringa vår telefonsvarare på 031-850310 tala in felanmälan. Under ordinarie arbetstid kontakta driftsansvarige Tommy Karlsson på tel. 031-85 03 11. Vid akuta fel efter kontorstid ringa SOS Alarm på telefon 031-7031470.

Under våren 2020 kommer vi att förnya föreningens energideklarationer. Inventering och dokumentering av vårt fastighetsbestånd tar ganska lång tid.