Den 5 och 6 juni är Förvaltningskontoret stängt och all personal är ledig.

Felanmälan gör ni via hemsidan eller på tel. 031 – 85 03 10.

Vid akuta fel och störningar kontaktar ni Cubsec på tel. 010 – 456 34 34.