Föreningen har beslutat att stänga förvaltningskontoret för besök som inte är bokade. Detta är ett led i vårt arbete med att begränsa smittspridning av Coronavirus.

De flesta ärenden kan vi lösa utan personlig kontakt. Oavsett ärende är vi tacksamma om ni kontaktar oss innan via telefon eller e-post. Vid ärenden där möte krävs bokas tid via telefon med berörd person.

Förvaltningskontoret är bemannat under ordinarie öppettider och personal är tillgänglig via telefon och e-post.

Personalens direktnummer och e-postadresser finns på hemsidan under kontakter. Förvaltningskontorets kontaktuppgifter finns längst ned på startsidan.

2020-03-17