Föreningen har beslutat att stänga förvaltningskontoret för besök som inte är bokade. Detta är ett led i vårt arbete med att begränsa smittspridning av Coronavirus.

Förvaltningskontoret är bemannat och personal är tillgänglig via telefon och e-post.

Personalens direktnummer och e-postadresser finns på hemsidan under kontakter. Förvaltningskontorets kontaktuppgifter finns längst ned på startsidan.

De flesta ärende kan vi lösa utan personlig kontakt. Vid ärenden där möte krävs bokas tid via telefon.