Föreningsstämman 2021 har med anledning av den pågående pandemin flyttats fram från den 22 april till den 3 juni. Hur föreningsstämman kommer att genomföras är i nuläget oklart. Det kan bli genom poströstning utan fysisk närvaro eller utomhus med fysisk närvaro. Styrelsen återkommer med besked i denna del.