Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 23 april i Stora salen i Masthuggets hus.

Kallelse, årsredovisning samt information om motioner delas ut till samtliga medlemslägenheter senast två veckor före föreningsstämman.