Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen tagit beslut om att genomföra föreningsstämman 2021 genom poströstning utan medlemmarnas fysiska närvaro. Detta medges i en tillfällig lag för att förhindra smittspridning.

Medverkan i röstförfarandet sker genom ifyllande av poströstningsformulär som kommer att skickas ut tillsammans med kallelse, årsredovisning 2020, propositioner och motioner 2021 samt valberedningens förslag. Poströstning kan även ske digitalt.

Poströstningen sker i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Mer information om föreningsstämman och poströstningsförfarandet finner ni under en klickbar länk på startsidan som heter ”Föreningsstämman 2021”.