Föreningsstämman 2021 genomfördes med poströstning utan medlemmarnas fysiska närvaro. Av 1 124 medlemslägenheter har 233 medverkat i poströstningsförfarandet. Samtliga medlemslägenheter kommer att erhålla protokollet från föreningsstämman som visar de beslut som tagits.