Trapphusen på Masthuggsterrassen 4D, 8L och 12 H kommer att förses med dörrparti. Partierna och hissarna kommer att förses med taggläsare. Tanken är att tillföra ytterligare skalskydd för att försvåra för obehöriga att från Andra Långgatan och Masthuggsterrassen ta sig vidare upp i husen.

Arbetena är påbörjade och beräknas ta ca 14 dagar.

Entrédörren på Masthuggsterrassen 4D kommer att förses med motorlås. Detta för att förbättra säkerheten på denna dörr. Räkna med viss fördröjning vid öppning.