Besöksgaraget kommer hållas stängt för besökande under perioden den 16 januari – 25 april 2022 då betongarbeten kommer utföras i garaget.

Vi hänvisar besökande till vårt besöksgarage på Andra Långgatan 44 samt gatuparkeringar på Repslagaregatan och Kjellmansgatan.