Driftinformation

Elavstängning den 21 september på Klostergången kl. 10 – 12

Den 21 september från kl.10:00 till 12:00 kommer strömmen att brytas. Anledningen är att en serviskabel behöver kopplas om inför installationen av laddstolpar för elbilar i garage Fjällgatans garage (P10).

Det som drabbas är följande:

  • Lägenhets och fasighets el på Klostergången 7-13. Belysning i trapphus och källargångar samt hissar fungerar inte heller under den här tiden.
  • Kraft och garagebelysning i Fjällgatans garage (P5) U1 och U2
  • In och utfartsportar Fjällgatans garage (P5) U1
  • Fläktrum Klostergången 13, 7 U1 och 7 U2
  • Undercentral Klostergången 7
  • Tvättstuga Klostergången 7
  • Förvaltningskontoret och Masthuggets Hus

Förvaltningen kommer inför detta stoppa hissarna genom att köra dem till bottenplan och hålla dörren öppen. Tillfällig belysning kommer att placeras i trapphus, källargångar samt garage P5. Tvättstugan på Klostergången 7 skall inte användas under den här tiden. Entrédörrar ställs i öppet läge. Övriga dörrar med taggläsare kommer ej att fungera och andra vägar får väljas.

 


Planerade ventilationsrengöring och OVK

Fastighetsägare är enligt lag tvingade att genomföra kontroll av ventilationssystem i fastigheten, s.k. OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

Rengöring och kontroll av ventilationen sker enligt nedan:

Fyrmästaregången 12, måndag 13 september

Fyrmästaregången 14, måndag 13 september

Fyrmästaregången 16, tisdag 14 september

Fyrmästaregången 18, onsdag 15 september

Fyrmästaregången 20, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 12-20, fredag 17 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

 Fyrmästaregången 2, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 4, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 6, fredag 17 september

Fyrmästaregången 8, måndag 20 september

Fyrmästaregången 10, tisdag 21 september

Fyrmästaregången 2-10, onsdag 22 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Skepparegången 2, onsdag 22 september (förmiddag)

Skepparegången 4, onsdag 22 september (eftermiddag)

Skepparegången 6, torsdag 23 september (förmiddag)

Skepparegången 8, torsdag 23 september (eftermiddag)

Skepparegången 2-8, fredag 24 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter

Rangströmsliden 1, måndag 27 september

Rangströmsliden 3, måndag 27 september

Rangströmsliden 5, tisdag 28 september

Rangströmsliden 7, tisdag 28 september

Rangströmsliden 1-7, onsdag 29 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Masthuggsliden 18 och 20, måndag 27 september

Masthuggsliden 22, tisdag 28 september

Masthuggsliden 18-22, onsdag 29 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Mer information finner du i aviseringen du får i brevlådan.


Narkotikaproblem i området

Påminnelse om vad Du kan göra.

Vi har problem med försäljning och missbruk av narkotika i området. Boende och anställda har noterat pågående missbruk. Sprutor och narkotika har hittats. Förvaltningen har kontaktat både polisen och vårt bevakningsbolag Cubsec. Enligt polisen ska man ringa 114 14 när man hittar narkotika. Vid misstanke om pågående försäljning eller pågående missbruk ska man ringa 112. Polisen har inget intresse av kanyler utan dessa ska slängas. Polisen har skickat vår information om ökad aktivitet till sin underrättelsegrupp. Cubsec kommer att öka sin rondering i området. Vi hoppas att deras ökade närvaro och samarbetet med polisen får önskad effekt. Cubsec kontaktar polisen vid misstänkt droghantering. Medlemmar och hyresgäster rekommenderas att ta direktkontakt med polisen vid pågående försäljning, missbruk eller om narkotika hittas. Dagtid vill vi att ni även kontaktar förvaltningen. Efter dagtid vill vi att ni även kontaktar Cubsec på tel. 010 - 456 34 34.


Cubsec tar över efter SOS Alarm

Från och med 31 december 2020 avslutas föreningens avtal med SOS Alarm. Det innebär att du nu kontaktar Cubsec på telefon 010-456 34 34 när du drabbas av akuta fel och störningar efter kontorstid.


Hissen i garaget på Andra Långgatan

Besöksgaraget är stängt mellan kl. 24.00 och 06.00, under dessa tider tider får ingen vistas i besöksgaraget och därför är det inte möjligt att ta hissen ner till våning U5 (besöksgaraget).

Hissen är alltså stängd mellan kl. 24.00 och 06.00 för att tas sig ner till våning U5 (besöksgaraget)