Driftinformation

Narkotikaproblem i området

Påminnelse om vad Du kan göra.

Vi har problem med försäljning och missbruk av narkotika i området. Boende och anställda har noterat pågående missbruk. Sprutor och narkotika har hittats. Förvaltningen har kontaktat både polisen och vårt bevakningsbolag Cubsec. Enligt polisen ska man ringa 114 14 när man hittar narkotika. Vid misstanke om pågående försäljning eller pågående missbruk ska man ringa 112. Polisen har inget intresse av kanyler utan dessa ska slängas. Polisen har skickat vår information om ökad aktivitet till sin underrättelsegrupp. Cubsec kommer att öka sin rondering i området. Vi hoppas att deras ökade närvaro och samarbetet med polisen får önskad effekt. Cubsec kontaktar polisen vid misstänkt droghantering. Medlemmar och hyresgäster rekommenderas att ta direktkontakt med polisen vid pågående försäljning, missbruk eller om narkotika hittas. Dagtid vill vi att ni även kontaktar förvaltningen. Efter dagtid vill vi att ni även kontaktar Cubsec på tel. 010 - 456 34 34.


Cubsec tar över efter SOS Alarm

Från och med 31 december 2020 avslutas föreningens avtal med SOS Alarm. Det innebär att du nu kontaktar Cubsec på telefon 010-456 34 34 när du drabbas av akuta fel och störningar efter kontorstid.


Hissen i garaget på Andra Långgatan

Besöksgaraget är stängt mellan kl. 24.00 och 06.00, under dessa tider tider får ingen vistas i besöksgaraget och därför är det inte möjligt att ta hissen ner till våning U5 (besöksgaraget).

Hissen är alltså stängd mellan kl. 24.00 och 06.00 för att tas sig ner till våning U5 (besöksgaraget)