Driftinformation

Spara på vattnet sista helgen i maj – Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten kopplar in ny stor huvudvattenledning i Göteborg.

Ska du använda mycket vatten, så gör det innan klockan 23.00 på fredag 26 maj! Den 26-28 maj behöver alla göteborgare hushålla extra med vattnet eftersom ett stort arbete på vattenledningsnätet ska göras. Arbetet kommer inte att vara färdigt förrän på söndag eftermiddag.

Ett vattenledningsnät måste alltid underhållas och förnyas för att kunna leda vatten av god kvalitet. Det är en ny stor huvudvattenledning som Kretslopp och vatten ska koppla in. Alla vattenmagasin kommer att fyllas innan som en förberedelse för arbetet, men du behöver ändå tänka på att bara använda vattnet till det nödvändigaste. Du kan tillexempel hålla nere vattenförbrukningen genom att glömma bort disken, tvätten och biltvätten. Du ska förstås inte heller fylla poolen de här dagarna.

Skapar alternativ väg för vattnet

Göteborg har 180 mil vattenledningar. Några är så kallade matarledningar där större delen av vattnet leds. Om en sådan går sönder kan många göteborgare bli utan vatten. Därför ska Kretslopp och vatten koppla in en stor ledning till, så att vattnet kan ledas en alternativ väg om något skulle hända.

Missfärgat vatten

Skulle vattnet bli missfärgat under helgen, spola igenom dina kranar tills vattnet är klart och friskt innan du använder vattnet igen. Se också till att vattnet som är kopplat till din tvättmaskin och andra hushållsmaskiner inte är missfärgat.

Sparade 10 liter

Göteborgarna brukar vara duktiga på att spara på vattnet när det behövs. När vi hjälptes åt 2021 minskade förbrukningen med 10 liter per person och dygn, trots att det var en varm sommardag med temperaturer på uppåt 30 grader.

Alla berörs

Uppmaningen om att spara på vatten gäller i hela Göteborg, men eftersom Göteborgs stad även levererar vatten till andra kommuner så kan du som bor i Ale, Mölndal, Partille eller på Öckerö också hjälpa till genom att spara på vatten i helgen.


Serviceåtgärder ventilation

Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för samtliga ventilationsaggregat i området. Detta inbegriper filterbyten och allmän översyn av systemens funktion. Servicearbetena kommer medföra kortare driftstopp i ventilationen dagtid.


Golvarbete i Fjällgatans garage

Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans garage på våning P10 U1, P9 U1 samt del av P6 U1.

Det kommer att medföra begränsad framkomlighet.

Vi är tacksamma om man tänker på att köra försiktigt där arbetet utförs.


Markarbeten baksidan Fyrmästaregången 6-8

HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor. Under tiden kommer det att vara något begränsad framkomlighet.


Påminnelse – Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de gamla kärlen nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem. Expansionskärlet har till uppgift att jämna ut tryckförändringar i det rörsystem som alla element är anslutna till. Bytet beror på att de gamla kärlen har nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem.

Det som är viktigt att tänka på för dig som boende är att fortsättningsvis aldrig lufta dina element på egen hand. Då det nya kärlet är ett s.k. slutet kärl så kommer trycket i systemet att försvinna om flera luftar samtidigt och/eller att det inte sker i direkt samband med att fastighetsskötare utför påfyllning av systemet. Blir trycket för lågt eller helt uteblir kommer således värmen inte nå fram till ditt eller dina grannars element.

All luftning av element skall därför alltid utföras av personal från förvaltningen, misstanke om luft i elementen skall därför alltid felanmälas över föreningens hemsida eller till telefonsvarare på 031-850310.


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid glashissen under en tid.

Felsökning har genomförts och nu planeras för hur arbetet med åtgärd skall utföras på terrassen.

Belysningspollarna har kopplats ur. Belysning i trappan ses över i samband med renovering av densamma.