Driftinformation

Värmefel Skepparegången 2-8 – Åtgärdat

Vi har haft ett fel i husets styrsystem och felet är nu avhjälpt.


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid glashissen under en tid. Felsökning har genomförts och nu har vi lokaliserat felen. På onsdag i denna vecka kommer arbeten att utföras som förhoppningsvis löser problemen. Vissa punktbelysningar som är en del i problemet kommer tillfälligt att kopplas ur. Dessa kommer senare att ersättas. Fokus ligger på att säkerställa så att stolpbelysningarna kommer i funktion.


Asfaltsarbeten i området

Fram till den 8 oktober pågår det lagningar av potthål och andra justeringar i området


Narkotikaproblem i området

Påminnelse om vad Du kan göra.

Vi har problem med försäljning och missbruk av narkotika i området. Boende och anställda har noterat pågående missbruk. Sprutor och narkotika har hittats. Förvaltningen har kontaktat både polisen och vårt bevakningsbolag Cubsec. Enligt polisen ska man ringa 114 14 när man hittar narkotika. Vid misstanke om pågående försäljning eller pågående missbruk ska man ringa 112. Polisen har inget intresse av kanyler utan dessa ska slängas. Polisen har skickat vår information om ökad aktivitet till sin underrättelsegrupp. Cubsec kommer att öka sin rondering i området. Vi hoppas att deras ökade närvaro och samarbetet med polisen får önskad effekt. Cubsec kontaktar polisen vid misstänkt droghantering. Medlemmar och hyresgäster rekommenderas att ta direktkontakt med polisen vid pågående försäljning, missbruk eller om narkotika hittas. Dagtid vill vi att ni även kontaktar förvaltningen. Efter dagtid vill vi att ni även kontaktar Cubsec på tel. 010 - 456 34 34.