Driftinformation

Containrar på området

Fredagen den 21 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna, enligt listan här nedanför var dom kommer att placeras.

Containrarna forslas bort på måndagen den 24 april.

OBS! Miljöfarligt avfall får inte slängas i dessa containrar.

Containrarna kommer att placeras vid:

Mattssonsliden 6

Mattssonsliden 28

Klamparegatan 7

Klamparegatan 17

Skepparegången 8

Masthuggsliden 5

Fyrmästaregången 2

Fyrmästaregången 20

Vaktmästaregången 2

Vaktmästaregången 1


Servicearbeten ventilation – Vaktmästaregången 16

Servicearbeten pågår i husets ventilationssystem, detta kan påverka drifthastigheten under vissa tillfällen. Arbetet är planerat att vara slutfört 2023-01-05.


Värmefel Mattssonsliden 8-16 – Uppdatering

Tidigare värmeproblem i huset är nu avhjälpt. Värmen bör återkomma inom några timmar.


Påminnelse – Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de gamla kärlen nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem. Expansionskärlet har till uppgift att jämna ut tryckförändringar i det rörsystem som alla element är anslutna till. Bytet beror på att de gamla kärlen har nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem.

Det som är viktigt att tänka på för dig som boende är att fortsättningsvis aldrig lufta dina element på egen hand. Då det nya kärlet är ett s.k. slutet kärl så kommer trycket i systemet att försvinna om flera luftar samtidigt och/eller att det inte sker i direkt samband med att fastighetsskötare utför påfyllning av systemet. Blir trycket för lågt eller helt uteblir kommer således värmen inte nå fram till ditt eller dina grannars element.

All luftning av element skall därför alltid utföras av personal från förvaltningen, misstanke om luft i elementen skall därför alltid felanmälas över föreningens hemsida eller till telefonsvarare på 031-850310.


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid glashissen under en tid.

Felsökning har genomförts och nu planeras för hur arbetet med åtgärd skall utföras på terrassen.

Belysningspollarna har kopplats ur. Belysning i trappan ses över i samband med renovering av densamma.


Narkotikaproblem i området

Påminnelse om vad Du kan göra.

Vi har problem med försäljning och missbruk av narkotika i området. Boende och anställda har noterat pågående missbruk. Sprutor och narkotika har hittats. Förvaltningen har kontaktat både polisen och vårt bevakningsbolag Cubsec. Enligt polisen ska man ringa 114 14 när man hittar narkotika. Vid misstanke om pågående försäljning eller pågående missbruk ska man ringa 112. Polisen har inget intresse av kanyler utan dessa ska slängas. Polisen har skickat vår information om ökad aktivitet till sin underrättelsegrupp. Cubsec kommer att öka sin rondering i området. Vi hoppas att deras ökade närvaro och samarbetet med polisen får önskad effekt. Cubsec kontaktar polisen vid misstänkt droghantering. Medlemmar och hyresgäster rekommenderas att ta direktkontakt med polisen vid pågående försäljning, missbruk eller om narkotika hittas. Dagtid vill vi att ni även kontaktar förvaltningen. Efter dagtid vill vi att ni även kontaktar Cubsec på tel. 010 - 456 34 34.