Fredagen den 21 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna, enligt listan här nedanför var dom kommer att placeras.

Containrarna forslas bort på måndagen den 24 april.

OBS! Miljöfarligt avfall får inte slängas i dessa containrar.

Containrarna kommer att placeras vid:

Mattssonsliden 6

Mattssonsliden 28

Klamparegatan 7

Klamparegatan 17

Skepparegången 8

Masthuggsliden 5

Fyrmästaregången 2

Fyrmästaregången 20

Vaktmästaregången 2

Vaktmästaregången 1