På fredagen den 23 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna. Containrarna forslas bort på måndagen den 26 april.

OBS! Miljöfarligt avfall får inte slängas i dessa containrar.

Containrarna kommer att placeras vid:

Mattssonsliden 6

Mattssonsliden 28

Klamparegatan 7

Klamparegatan 17

Skepparegången 8

Masthuggsliden 5

Fyrmästaregången 2

Fyrmästaregången 20

Vaktmästaregången 2

Vaktmästaregången 5