2020-11-04

Com Hem och Telia har nu kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och  C More sändas som vanligt medan parterna förhandlar klart återstående detaljer i avtalet.

Nedan kanaler som Com Hem lagt till för alla hushåll med grundutbud från Com Hem kommer finnas tillgängliga under hela november:

Com Hem fortsätter även att frivisa flera stora nyhetskanaler och de är högaktuella mot bakgrund av den pågående pandemin samt inför det stundande valet i USA:

  • CNN (Kanalplats 120)
  • BBC World News (Kanalplats 123)
  • Al Jazeera English (Kanalplats 128)
  • Expressen TV (Kanalplats 43)

Com Hem kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt där även aktuella frågor och svar finns.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

2020-10-30

Avtalet mellan Com Hem och Telia som reglerar TV4-kanalerna (TV4 och Sjuan) och C More upphör att gälla den 30 oktober. Om Com Hem inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna (TV4 och Sjuan) och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober. Sker detta kommer Com Hem ersätta de berörda kanalerna med ett stort utbud av andra kanaler och förmåner. Följande kanaler kommer sändas tillsvidare i grundutbudet:

Com Hem fortsätter även att frivisa flera stora nyhetskanaler och de är högaktuella mot bakgrund av den pågående pandemin samt inför det stundande valet i USA:

• CNN (Kanalplats 120)
• BBC World News (Kanalplats 123)
• Al Jazeera English (Kanalplats 128)
• Expressen TV (Kanalplats 43)

För dig som köpt individuella digital-TV-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller andra förmåner.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt .

Det finns fortfarande en möjlighet att se TV4 via TV4 Play. Du hittar mer information om det HÄR.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-10-27

Om Com Hem inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem och Boxer riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober. Detta gäller även dom som har bredbands TV.

Com Hem har bett om att få förlänga det befintliga avtalet för att vi ska ha tid att lösa detta.

Om det blir aktuellt att TV-utbudet tillfälligt ändras återkommer Com Hem med information så snart dom vet mer. Du kan läsa mer på www.comhem.se/aktuellt 

När vi får ny information uppdaterar vi denna texten.