Under V24 kommer entreprenör påbörja arbete med att byta brandgasventilatorer i flera trapphus i området. Kranbil kommer därför finnas i området för att lyfta upp byggmaterial mellan tisdag och torsdag 14-16 juni. Även luckor för rökgasevakuering i garagen kommer ske i anslutning till detta.