Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna kommer att påbörjas. Först ut är hotellet vid Folkets hus med byggstart 2019. Senare i höst påbörjas byggandet av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026. Mer information finns på hemsidan under Projekt. Information finns även på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt och under masthuggskajen.se