Styrelsen har tagit beslut om att möjliggöra bokning av bastu, motionsrum och aktivitetsrum.

Bokningarna begränsas till en lägenhet per pass.

Det kommer inte att finnas bokningstavlor vid lokalerna. Bokning av tider sker i bokningssystemet på följande sätt:

• Bokning via hemsidan (www.brfmasthugget.se)
• Bokning via Smartphone.

Bastun och motionsrummet kommer att vara bokningsbara från och med den 1 juli. Bokning kan ske med start den 30 juni.

Starten för bokning av aktivitetsrummet är inte fastställd. Information läggs på hemsidan när bokningen öppnas. Det kan bli så att bokningen för aktivitetsrummet öppnar först efter semestrarna.

• Bastun kommer att vara bokningsbar samtliga dagar mellan kl. 10.00-22.00. Varje pass uppgår till 1,5 timma.
• Motionsrummet kommer att vara bokningsbart samtliga dagar mellan kl. 09.00-22.00. Varje pass uppgår till 1 timma.
• Aktivitetsrummet kommer att vara bokningsbart samtliga dagar mellan kl. 08.00-20.00. Varje pass uppgår till 1 timma.

Varje lägenhet kan endast ha en pågående aktiv bokning för respektive lokal.

Lägenhetstaggar används för tillträde till lokalerna. Taggläsare är monterade på samtliga dörrar. Låscylindrar till bastu och motionsrum har ersatts med nya.
Förvaltningen återkommer efter sommaren med information om hantering och reglering av nycklar som kvitterats ut mot deposition.