Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid glashissen under en tid. Felsökning har genomförts och nu har vi lokaliserat felen. På onsdag i denna vecka kommer arbeten att utföras som förhoppningsvis löser problemen. Vissa punktbelysningar som är en del i problemet kommer tillfälligt att kopplas ur. Dessa kommer senare att ersättas. Fokus ligger på att säkerställa så att stolpbelysningarna kommer i funktion.