Bastu och motion

Bastun och motionsrummet är beläget på Masthuggsliden 14, U2. Ingång sker på baksidan från gården på Rangströmsliden.

Bokning

För att använda bastun och motionsrummet måste bokning ske. Bokningarna begränsas till en lägenhet per pass.

Det finns ingen bokningstavla vid lokalerna. Bokning av tider sker i bokningssystemet på följande sätt:

Bastun och motionsrummet är bokningsbara från och med den 1 juli.

  • Bastun är bokningsbar samtliga dagar mellan kl. 10.00-22.00. Varje pass uppgår till 1,5 timma.
  • Motionsrummet är bokningsbart samtliga dagar mellan kl. 09.00-22.00. Varje pass uppgår till 1 timma.

Varje lägenhet kan endast ha en pågående aktiv bokning för respektive lokal.

Tillträde

Lägenhetstaggar används för tillträde till lokalerna. Taggläsare är monterade på samtliga dörrar. Låscylindrar till bastu och motionsrum har ersatts med nya.

Förvaltningen återkommer efter sommaren med information om hantering och reglering av nycklar som kvitterats ut mot deposition.

Ingen får vistas i lokalerna efter stängning.

Motionsrum

Motionsrummet är utrustat med motionscykel, träningsmaskin, träningsbänkar,
hantlar, skivstång, roddmaskin samt mag- och ryggträning.