Markarbeten i stråket

Stadsmiljöförvaltningen (fd. Park och natur i Göteborgs Stad) utför markarbeten…


Påminnelse - Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de…


Har du bokat gästlägenhet eller någon av salarna i Masthuggets Hus?

Från och med 1 oktober 2022 måste du komma till Förvaltningskontoret, under…


Förvaltningskontorets växel uppdateras den 1 september

Den 1 september uppdateras växeln hos Förvaltningskontoret. Det kan innebära…


Skyddsrum

Nu hittar du information om skyddsrum här på hemsidan under rubriken…


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid…


Nyproduktionen Kv. Klåvestenen

Sverigehuset kommer att anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på en…


Telia i fastighetsnätet

Under november 2021 kommer Telia finnas som tjänsteleverantör i vårt…


Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…