Värmefel - Vaktmästaregången 1-13

På grund av en vattenläcka i trycksatt ventil i husens fjärrvärmesystem når vi…


Motioner till föreningsstämman 2022

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat vid den ordinarie…


Förvaltningskontoret håller stängt

Pga. sjukdom kommer förvaltningskontoret hålla stängt tom. fredag 2022-01-21.…


Förvaltningen under Coronapandemin

Under rådande omständigheter med en eskalerande smittspridning ska inte vår…


Max 20 personer vid sammankomster i lokalerna i Masthuggets Hus.

Från den 12 januari gäller dom nya rekommendationerna och restriktionerna för…


Fjällgatans besöksgarage stängt 16/1 - 25/4-2022

Besöksgaraget kommer hållas stängt för besökande under perioden den 16 januari…


Var ska jag göra av min julgran?

När julen dansat ut och du tröttnat på din gran, går det bra att lägga den på…


Nuvarande bokningsregler för allaktivitetsrum, bastu och gym förlängs till den 31 mars 2022

Nuvarande bokningsregler för gemensamhetslokaler (allaktivitetsrum, bastu och…


Medlemsundersökningen

Samtliga medlemmar kommer att få skriftlig information om utfallet avseende…


Nyproduktionen Kv. Klåvestenen

Sverigehuset kommer att anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på en…