Kulturföreningen har café i Lilla salen i Masthuggets Hus den 6 februari

Kulturföreningen bjuder in till café i Lilla salen i Masthuggets Hus kl. 11 -…


Containrar på området

Fredagen den 21 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna, enligt…


Servicearbeten ventilation - Vaktmästaregången 16

Servicearbeten pågår i husets ventilationssystem, detta kan påverka…


Värmefel Mattssonsliden 8-16 - Uppdatering

Tidigare värmeproblem i huset är nu avhjälpt. Värmen bör återkomma inom några…


Påminnelse - Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de…


Har du bokat gästlägenhet eller någon av salarna i Masthuggets Hus?

Från och med nu måste du komma till Förvaltningskontoret, under våra…


Vandrarhemmet Masthuggsterrassen utköp 1 november 2022

Vi kan meddela att vi kommit överens med ägarna av Mastens Vandrarhem &…


Förvaltningskontorets växel uppdateras den 1 september

Den 1 september uppdateras växeln hos Förvaltningskontoret. Det kan innebära…


Skyddsrum

Nu hittar du information om skyddsrum här på hemsidan under rubriken…


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid…