Förvaltningskontoret stängt den 5 och 6 juni 2023

Den 5 och 6 juni är Förvaltningskontoret stängt och all personal är ledig.…


Serviceåtgärder ventilation

Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för…


Golvarbete i Fjällgatans garage

Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans…


Anläggningsarbete

Under det närmaste dagarna kommer HTE- produktion att utföra ett arbete vid…


Markarbeten baksidan Fyrmästaregången 6-8

HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor.…


Markarbeten i stråket

Stadsmiljöförvaltningen (fd. Park och natur i Göteborgs Stad) utför markarbeten…


Påminnelse - Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de…


Har du bokat gästlägenhet eller någon av salarna i Masthuggets Hus?

Från och med 1 oktober 2022 måste du komma till Förvaltningskontoret, under…


Förvaltningskontorets växel uppdateras den 1 september

Den 1 september uppdateras växeln hos Förvaltningskontoret. Det kan innebära…