Kompostmaskinen fungerar igen

Nu är motorn utbytt och kompostmaskinen fungerar igen.


Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…


Förvaltningskontoret har semesterstängt v. 30 - 32 (22/7-11/8)

Från den 22 juli till och med den 11 augusti (v. 30 – 32) är…


Kompostmaskinen ur funktion

Kompostmaskinen står still på grund av motorhaveri. Ny motor är beställd och vi…