En entreprenör kommer att med start v.41 åtgärd dilatationsfogar i besöksgaraget på Fjällgatan. Trafiken kommer dirigeras om. Det kommer sitta rödljus på in/utfart.
Sprickor i beläggningen i besöksgaraget samt övriga garage kommer behandlas.