Fram till den 8 oktober pågår det lagningar av potthål och andra justeringar i området