Under det närmaste dagarna kommer HTE- produktion att utföra ett arbete vid gaveln på Mattssonsliden 2-6. Buskar mot fasad skall ersättas med plattor för en mer lättskött yta.

Under tiden kommer trappan vara avstängd dagtid.