Flera medlemmar har ansökt om att upplåta sin lägenhet i andrahand till flyktingar från Ukraina. Styrelsen har med tanke på den extraordinära situation som råder beslutat att tillfälligt förenkla möjligheten att upplåta bostadsrätten i andrahand till flyktingar från Ukraina.

Att upplåta sin lägenhet som bostad till flyktingar från Ukraina kommer till och med 30 juni 2022 att godtas som skäl för andrahandsupplåtelse. Upplåtelseperioden begränsas till maximalt ett år. Andrahandshyresgästens identitet behöver styrkas med pass eller liknande. Innan sommaruppehållet kommer styrelsen behandla frågan om att förlänga ansökningsperioden.

Ansökningsblankett finns här.

Gästlägenheterna är mer eller mindre uppbokade av medlemmar fram till september, föreningen kan därför inte upplåta de till flyktingar i närtid. Gästlägenheterna kommer fortsatt att hyras ut som vanligt till medlemmar i Brf Masthugget.