Med anledning av Coronaviruset  har beslut tagits om att tills vidare avsluta avloppsrenoveringen avseende de ledningar som kräver tillträde till lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning. Fokus läggs nu på andra ledningar som inte kräver tillträde till lägenheter. Projektet kommer att försenas. Boende har erhållit information.