Från och med måndag 25 september kommer samtliga tider vara bokningsbara mellan kl. 08.00 – 22.00.