Förvaltningen vill informera om att det är absolut förbjudet att ansluta avgående varmluftsslang till ventilationssystemet från portabla AC-aggregat och liknande. Detta aktiverar brandfunktioner i ventilationssystemet pga. för höga temperaturer varpå ventilationen uteblir eller forceras (beroende på brandteknisk lösning). Sannolikheten är även hög att den varma luften aggregatet avger hamnar i dina grannars lägenheter samt att systemet hamnar i obalans.

Avluftsslangen skall lämpligen dras ut genom ett öppet fönster eller vädringslucka.