Month: juni 2023

Ändrade tider för bastun

Enligt motion på årsstämman är nu tiderna för bastun ändrade. Gå in på rubriken…


Masthuggshallen

Renovering pågår i Masthuggshallen där det kommer bli nya fina omklädningsrum…