Månad december 2021

Nuvarande bokningsregler för allaktivitetsrum, bastu och gym förlängs till den 31 mars 2022

Nuvarande bokningsregler för gemensamhetslokaler (allaktivitetsrum, bastu och…


Medlemsundersökningen

Samtliga medlemmar kommer att få skriftlig information om utfallet avseende…


Nyproduktionen Kv. Klåvestenen

Sverigehuset kommer att anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på en…