Månad augusti 2021

Förändrat tv-utbud

Från och med den 1 oktober försvinner TV6 från kabel-tv-utbudet. Detta beror på…


Gemensamhetslokaler

Styrelsen har tagit beslut om att nyttjandet av bastu, motionsrum och…


Medlemsundersökning

Medlemsundersökning har skickats ut till föreningens 1 468 medlemmar. Svar har…


Personalförändringar

Förvaltningschef Kjell Johansson kommer att avsluta sin anställning vid…