Månad april 2021

Organisationsförändringar

Förvaltare Christina Falk Larsson kommer att avsluta sin anställning den 9…


Inställda boendemöten

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anges att föreningar…


Markarbeten gården Klamparegatan 11-17

Överenskommelse har träffats om att förskolan på Rangströmsliden 3 får…


Narkotikaproblem i området

Påminnelse om vad Du kan göra. Vi har problem med försäljning och missbruk av…