Month: mars 2020

Masthuggets Topplopp inställt!

Masthugget BK ställer in Masthuggets Topplopp lördagen den 2 maj.


Växtbingarna intill fasaderna

Nu är vi i full gång med vårstädning av bingarna längs med fasaden. Vi har i år…


Containrar på området

På fredagen den 24 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna.…


Förvaltningskontoret stänger

Föreningen har beslutat att stänga förvaltningskontoret för besök som inte är…


Ventilationskontroll flyttas fram

Ventilationskontroller som planerats under året har tills vidare ställts in.…


Ändrad planering för avloppsrenoveringen

Med anledning av Coronaviruset  har beslut tagits om att tills vidare avsluta…


Aktivitetsrummet är stängt tillsvidare

Aktivitetsrummet kommer att hållas stängt tillsvidare på grund av skadegörelse.…


Föreningsstämman 23 april 2020

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 23 april i Stora salen i…