Month: juni 2019

Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…


Foton från Masthuggets Dag 25 maj 2019

Styrelsen och förvaltningen tackar alla som kom på Masthuggets Dag den 25 maj…