Month: juni 2019

Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…